ساده و شیکمشاوره های قبل از فروش


در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی موضوع طراحی آسانسور وپله برقی در زمانی مطرح می‌شود که اجرای سازه یا سفتکاری ساختمان به اتمام رسیده و ساختمان در مراحل ابتدایی نازک‌کاری قرار دارد.

ایساتیس همواره پیشنهاد می‌کند مراحل مشاوره و طراحی آسانسور همزمان با طراحی معماری ساختمان آغاز شود. در این‌صورت با جانمایی و پیش‌بینی فضای مناسب برای تجهیزات مختلف، می‌توان ضمن کاهش هزینه‌های اجرای آسانسور مطلوبی داشت کارشناسان ایساتیس تا جرای کامل موارد فوق و در حلول فرآیند ساخت در کنار سازندگان محترم خواهند بود.


برخی از خدمات مشاوره ایساتیس قبل از شروع قرارداد

خدمات پس از فروش ایساتیس


ایساتیس قبل از ارائه خدمات پس از فروش به یک آسانسور خوب می‌اندیشد، یک آسانسور خوب دارای چندین مشخصه می باشد:

1. طراحی صحیح و مناسب 2. انتخاب قطعات با کیفیت 3. نصب حرفه‌ای

ایساتیس بر فرایند نصب حرفه‌ای حساسیت خاص و نظارت ویژه ای دارد تا مشتریان و حتی کاربران نهایی آسانسورها بهترین کیفیت را تجربه نمایند.


برخی از خدمات پس از فروش ایساتیس