پروژه های آموزشی ، درمانی و اداری

مجتمع آموزشی نیروگاهی بوشهر

کارفرما: شرکت متصا
تعداد: 10-8
ظرفیت: 8
توقف: 6-5
برند: ترکیبی
بوشهر

مجتمع آموزشی پتروشیمی

کارفرما: پتروشیمی بندر امام
تعداد: 4
ظرفیت: 13-10
توقف: 3
برند :ترکیبی
بندر امام

مجتمع فرهنگی آموزشی شرق

کارفرما: شرکت صبا
تعداد: 66
ظرفیت:42-6
توقف: 13-3
برند: پکیج ایساتیس (نسل سوم)
تهران

بیمارستان ایلام

کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز بیمارستان های کشور
تعداد: 11
ظرفیت: 21-4
توقف: 10-3
برند: ترکیبی
ایلام

بیمارستان ولیعصر(عج)

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی اراک
تعداد: 16
ظرفیت: 21-6
توقف: 13-2
برند :پکیج ایساتیس(نسل سوم)
تهران

برج ستاره ونک

کارفرما: همراه اول
تعداد: 5
ظرفیت:18-10
توقف: 14-13
برند: پکیج ایساتیس (نسل سوم)
تهران

مرکز داده صدا و سیما

کارفرما: صدا و سیما
تعداد: 1
ظرفیت: 27
توقف: 8
برند: پکیج ایساتیس(نسل سوم)
تهران

بیمارستان امام خمینی جیرفت

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی
تعداد: 2
ظرفیت: 21
توقف: 4
برند: ترکیبی
جیرفت

بیمارستان طالقانی

کارفرما:دانشگاه علوم پزشکی
تعداد: 4
ظرفیت: 21-6
توقف: 4
برند: ترکیبی
کرمانشاه

منظور از آسانسورهای نسل سوم، آسانسورهایی است که برای اولین بار در کشور به صورت کامل طراحی و با بهره گیری از قطعات مناسب و اصیل در شرکت ایساتیس ساخته می شود.

مجتمع های چند منظوره

تجاری-اداری شریعتی

کارفرما: مهندس هاشمی‌فرد
تعداد: 2
ظرفیت: 10-8
توقف: 9-8
برند: پکیج ایساتیس(نسل سوم)
بابل

ایران زمین

کارفرما: مهندس محمودی
تعداد: 3
ظرفیت: 17-8
توقف: 8
برند: ترکیبی
کرج

تورک مال

کارفرما: مهندس علیزاده
تعداد: 7
ظرفیت: 18-8
توقف: 8-3
برند: پکیج ایساتیس (نسل سوم)
ارومیه

مجتمع‌های ساختمانی و مسکونی

همراه شهر

کارفرما: همراه اول
تعداد: 2
ظرفیت: 13
توقف: 4-3
برند: پکیج ایساتیس(نسل سوم)
تهران

مجتمع مسکونی پزشکان کاشان

کارفرما: شرکت تعاونی پزشکان کاشان
تعداد: 14
ظرفیت: 13
توقف: 11
برند: پکیج ایساتیس (نسل سوم)
کاشان

برج آسمان بابلسر

کارفرما: مهندس ناطقی
تعداد: 4
ظرفیت: 13
توقف: 35
برند: پکیج ایساتیس (نسل سوم)
بابلسر

مجتمع مسکونی کارکنان انرژی اتمی

کارفرما: شرکت متصا
تعداد: 4
ظرفیت: 13-8
توقف: 14
برند: ترکیبی
تهران

پروژه مسکونی صدف ازگل

کارفرما: صندوق تعاون و سرمایه گذاری
تعداد: 2
ظرفیت: 13-8
توقف: 11
برند: ترکیبی
تهران

پروژه شهرک فکوری تهران

کارفرما: مجری تعمیرات اساسی و بازسازی خانه های سازمانی
تعداد: 12
ظرفیت: 13-6
توقف: 15-13
بازسازی کامل
تهران

پروژه های اجرا شده

بازرگانی پیرقطاری

تعداد: 2
ظرفیت: 8
توقف: 12
تهران

ساختمان نوین اسکان

تعداد: 2
ظرفیت: 13
توقف: 15
اسلامشهر

ساختمان دانش

تعداد: 2
ظرفیت: 10
توقف: 24
تهران

تعاونی مرکز آمار ایران

تعداد: 2
ظرفیت: 6
توقف: 6
پردیس

مرکز آمار ایران

تعداد: 4
ظرفیت: 8
توقف: 12
تهران

هتل شهرآرین

تعداد: 4
ظرفیت: 8
توقف: 12
کیش

ساختمان دردشت

تعداد: 1
ظرفیت: اتومبیل‌بر-مسافربر
توقف: 4
تهران

بیمارستان محک

تعداد: 4
ظرفیت: 16
توقف: 11
تهران

ساختمان نگین چالوس

تعداد: 6
ظرفیت: 6-8
توقف: 12
چالوس

ساختمان اخلاقی

تعداد: 1
ظرفیت: 8
توقف: 9
تهران

ساختمان الوند

تعداد: 1
ظرفیت: 13
توقف: 11
تهران

ساختمان ناهارخوران

تعداد: 2
ظرفیت: 10
توقف: 8
گرگان

مجموعه آسا

تعداد: 1
ظرفیت: 8
توقف: 8
تهران

هتل مریم

تعداد: 1
ظرفیت: 8
توقف: 7
کیش

ساختمان کیش ایر

تعداد: 1
ظرفیت: 8
توقف: 8
تهران

مجتمع مسکونی امیرالمؤمنین (ع)

تعداد: 33
ظرفیت: 6
توقف: 12
پرند

تعاونی مسکن ارتش نیروهای مسلح

تعداد: 37
ظرفیت: 6
توقف: 5
تهران

مجتمع مسکونی ثامن‌الائمه

تعداد: 46
ظرفیت: 5
توقف: 6
پردیس

مسکونی دارآباد

تعداد: 1
ظرفیت: 8
توقف: 12
تهران

تعاونی مسکن فرهنگیان

تعداد: 12
ظرفیت: 8
توقف: 7
شهر ری