تراول کابل

تراول کابل

بخاطر اینکه زندگی شبیه آسانسور است.

دت والر

استاندارد:

تعداد رشته:

جنس سیم:

رنگ روکش:

سرعت:

عایق:

قطر سیم:

نوع روکش:

ولتاژ کار:

گارانتی: