مدیران ایساتیس

وبلاگ ایساتیس

ما اینجا هستیم زیرا زندگی شبیه آسانسور است. و ما قرار است آن را به تعالی برسانیم.

مسعود سعیدی ایساتیس| isatiselevator.com ایساتیس

مسعود سعیدی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

 

محسن سعیدی | isatiselevator.com ایساتیس

سید محسن سعیدی

قائم مقام مدیرعامل

 

 

ایساتیس| isatiselevator.com ایساتیس

بهاره خضرک اصلی

مدیر واحد توسعه بازار

 

اقای عزیزی | isatiselevator.com ایساتیس

امیرحسین عزیزی

مدیر پروژه

 

اقای فرحپور | isatiselevator.com ایساتیس

غلامحسین فرحپور

مدیرفنی و سرپرست اجرا

 

اقای دهقان | isatiselevator.com ایساتیس

محمد دهقانی

مدیر واحد طراحی

 

خانم آزاد | isatiselevator.com ایساتیس

مسعود سعیدی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره