مسعود سعیدی

مسعود سعیدی

رییس هیات مدیره

مهدی محمدی

محمد مهدی محمدی

مدیرعامل

محسن سعیدی | isatiselevator.com ایساتیس

سید محسن سعیدی

قائم مقام مدیرعامل

بهاره خضرک اصلی

مدیر واحد توسعه بازار

اقای عزیزی | isatiselevator.com ایساتیس

امیرحسین عزیزی

مدیر پروژه

اقای فرحپور | isatiselevator.com ایساتیس

غلامحسین فرحپور

مدیرفنی و سرپرست اجرا

اقای دهقان | isatiselevator.com ایساتیس

محمد دهقانی

مدیر واحد طراحی

خانم آزاد | isatiselevator.com ایساتیس

مرضیه آزاد

مدیر منابع انسانی