موتور

موتور

این بالا رفتن نیست، ‌تعالی است.

زیلابگ ایساتیس| isatiselevator.com ایساتیس
زیلابگ

ظرفیت کابین:  کیلوگرم ( نفر)

قطر فلکه موتور:  میلی متر

سرعت کابین:  متر بر ثانیه

استاتیک لود: کیلوگرم

توان موتور:  کیلووات

وزن موتور: کیلوگرم

جریان موتور:  آمپر

 
 
ویتور ایساتیس| isatiselevator.com ایساتیس
محبوب ترین
ویتور

ظرفیت کابین:  کیلوگرم ( نفر)

قطر فلکه موتور:  میلی متر

سرعت کابین:  متر بر ثانیه

استاتیک لود: کیلوگرم

توان موتور:  کیلووات

وزن موتور: کیلوگرم

جریان موتور:  آمپر

 
 
ویتور ایساتیس| isatiselevator.com ایساتیس
موتورهای چینی

ظرفیت کابین:  کیلوگرم ( نفر)

قطر فلکه موتور:  میلی متر

سرعت کابین:  متر بر ثانیه

استاتیک لود: کیلوگرم

توان موتور:  کیلووات

وزن موتور: کیلوگرم

جریان موتور:  آمپر

 
 
ویتور ایساتیس| isatiselevator.com ایساتیس
ساسی

ظرفیت کابین:  کیلوگرم ( نفر)

قطر فلکه موتور:  میلی متر

سرعت کابین:  متر بر ثانیه

استاتیک لود: کیلوگرم

توان موتور:  کیلووات

وزن موتور: کیلوگرم

جریان موتور:  آمپر

 
 
سیکور ایساتیس| isatiselevator.com ایساتیس
سیکور

ظرفیت کابین:  کیلوگرم ( نفر)

قطر فلکه موتور:  میلی متر

سرعت کابین:  متر بر ثانیه

استاتیک لود: کیلوگرم

توان موتور:  کیلووات

وزن موتور: کیلوگرم

جریان موتور:  آمپر

 
 
موتورهای چینی ایساتیس| isatiselevator.com ایساتیس
محبوب ترین
موتورهای چینی

ظرفیت کابین:  کیلوگرم ( نفر)

قطر فلکه موتور:  میلی متر

سرعت کابین:  متر بر ثانیه

استاتیک لود: کیلوگرم

توان موتور:  کیلووات

وزن موتور: کیلوگرم

جریان موتور:  آمپر