کارفرما

شرکت تعاونی پزشکان کاشان

تکنولوژی استفاده شده

پکیج ایساتیس

توضیحات پروژه

شرکت تعاونی پزشکان کاشان شامل بخش عمده‌ای از پزشکان، جراحان ، پیراپزشکان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهر کاشان است که اتفاقاً تجربه بسیار طولانی و موثری در حوزه ساخت و ساز هم دارند. نحوه مدیریت و حضور انسان‏هایی بسیار فرهیخته از اولین جلسات پروژه ما را مصمم کرد تا با تمام سخت‌گیری‌های سازندگان در این پروژه سهم کوچکی داشته باشیم. خوشبختانه حضور زود هنگام شرکت ایساتیس در پروژه باعث شد تا هماهنگی‌های لازم بین گروه‌های مختلف اجرایی به موقع صورت پذیرد. در حال حاضر تمامی طراحی‌ها تکمیل شده و این شرکت در حال واردات اجناس اصلی است. فرآیند آهن‌کشی در حال انجام و ریل‌های مارازی ایتالیا در حال نصب هستند.

دسته بندی
  • آسانسور
مجتمع پزشکان کاشان - آسانسور ایساتیس isatiselevator.com
مجتمع پزشکان کاشان - آسانسور ایساتیس isatiselevator.com
مجتمع پزشکان کاشان - آسانسور ایساتیس isatiselevator.com
مجتمع پزشکان کاشان - آسانسور ایساتیس isatiselevator.com