کارفرما

مجتمع دانشگاهی شرق

تکنولوژی استفاده شده

پکیج ایساتیس

توضیحات پروژه

این مجتمع با 66 دستگاه آسانسور یکی از بزرگ‌ترین پروژه‏های آسانسور در کشور است. سازگاری و برابری کیفی آسانسورهای این مجتمع با پکیج‌های خارجی یکی از پایه‌ای‌ترین انتظارات کارفرما بود و همین امر انگیزه‌ای شد برای معرفی و اجرای نسل سوم آسانسورهای ایساتیس. این نخستین پروژه در تهران بود آسانسورهای نسل سوم در آن نصب شدند. نظارت فنی دقیق و سختگیرانه در تمامی مراحل باعث شد تا بسیاری از اولین‏ها در صنعت آسانسور کشور در این پروژه اجرائی شود.
طراحی ریزبینانه تمامی اجزا و رفتار آسانسورها طی چهار ماه در شرکت ایساتیس انجام شد و فرآیند خرید و تأمین قطعات از سازندگن اصلی آغاز شد.
آغاز این پروژه همراه بود با اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان. از طرفی تغییر قوانین و سیاست‌های واردات و اختصاص ارز نیز پیچیدگی‌های زیادی را به پروژه تحمیل کرد. موتورها و تجهیزات ایمنی این پروژه از شرکت ویتور آلمان‌، ریل‌ها از مارازی ایتالیا، درها سلکوم اصل و تابلوفرمان‌ها ایرانی بودند.
برای ساخت کابین‌هایی مطابق خواست کارفرما و مطابقت آن با نمونه‌های خارجی، واحد R&D ایساتیس موفق شد از طریق فرآیندهای مهندسی معکوس تمام این کابین‌ها را در کارگاه شرکت ایساتیس تولید کند.

دسته بندی
  • آسانسور
مجتمع دانشگاهی شرق - آسانسور ایساتیس isatiselevator.com
پروژه مجتمع دانشگاهی شرق - ایساتیس