blog

چرا کارفرمایان اصرار به انتخاب جزئیات قطعات در آسانسور را دارند؟

اصرار به انتخاب جزئیات قطعات | isatiselevator.com ایساتیس

آسانسور خوب مجموعه‌ای از قطعات با کیفیت (برند) که در کنار هم کار نیست مجموعه‌ای است دقیق که باید خوب طراحی شوند تا قطعات با مشخصاتِ فنی […]

ادامه مطلب